Aniqlovchi

Gapdagi biror bo‘lakning belgisini, yoki bir narsa-buyumning boshqasiga qarashli ekanligini bildirgan bo‘lak aniqlovchi deyiladi. Aniqlovchi gap ichida har doim otga yoki otlashgan so‘zga bog‘lanadi: Mayda qor yog‘yapti. Qovunning og‘iri, tarvuzning yengili shirin bo‘ladi. Aniqlovchi gap ichida egaga ham, kesimga ham, to‘ldiruvchiga ham tobe bo‘la oladi: Oppoq mashina keng ko‘chada navbatdagi chorrahani kesib o‘tmoqda . . . → Read More: Aniqlovchi